Zgłoszenie szkody

Podaj swoje dane i adres korespondencyjny

Nazwisko dwuczłonowe wpisz jako oddzielone spacją

-

Z którego adresu możemy odebrać Twoje urządzenie?

-

Na który adres możemy odesłać urządzenie po naprawie?

-

Czy będziesz potrzebował urządzenia zastępczego w przypadku dłuższego czasu naprawy niż gwarantujemy?

Dotyczy programów, w których przysługuje świadczenie urządzenia zastępczego na przedłużony czas naprawy

Zaznacz jakie urządzenie jest uszkodzone

Podaj dane urządzenia

Numer IMEI sprawdzisz wybierając *#06# na twoim telefonie lub znajdziesz go pod baterią. Numer seryjny (SN) znajdziesz na naklejce znamionowej urządzenia lub na oryginalnym opakowaniu.

Czy urządzenie zostało wymienione na nowy model w ramach gwarancji producenta?

Numer IMEI sprawdzisz wybierając *#06# na twoim telefonie lub znajdziesz go pod baterią. Numer seryjny (SN) znajdziesz na naklejce znamionowej urządzenia lub na oryginalnym opakowaniu.

Co się stało z Twoim urządzeniem?

Zgłoszenie kradzieży możliwe jest tylko drogą telefoniczną.

 
 
 
 
 
 
 

Kiedy doszło do uszkodzenia?

Podaj nazwę miejscowości, w której doszło do uszkodzenia twojego urządzenia.

Podaj nazwę kraju, w którym doszło do uszkodzenia twojego urządzenia.

Opisz okoliczności, w których doszło do uszkodzenia urządzenia

Wskaż uszkodzone elementy urządzenia

Czy posiadasz numer umowy ubezpieczenia?

W ramach jakiego programu zgłaszasz szkodę?

 

Oświadczenia

* Aby przejść do kolejnego kroku, wypełnij wszystkie wymagane pola

Wprowadź poprawny numer PESEL

WRÓĆ DO FORMULARZA

Wprowadź poprawny numer kodu pocztowego

WRÓĆ DO FORMULARZA

Ups. Postaraj się podać więcej szczegółów.

WRÓĆ DO FORMULARZA

Dziękujemy za przeslanie zgłoszenia

WRÓĆ DO STRONY

Ups. Coś poszło nie tak ale zapraszamy później.

Wróć do STRONY
Digital Care

Zmieniamy się dla Ciebie.
Zapraszamy wkrótce

Powrót